Johanna Heikkilä

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2013. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt yksityisellä sektorilla kuntouttaen lapsia, nuoria ja aikuisia. Olen kuntouttanut laaja-alaisesti erilaisia puheeseen, kieleen, vuorovaikutukseen, kommunikaatioon ja syömiseen liittyviä pulmia.

Tarjoan puheterapiaa lapsille Helsingissä ja Vantaalla. Puheterapiani perustuu vahvasti asiakaslähtöisen, luottamuksellisen vuorovaikutuksen ympärille. Lapsen puheterapiassa kuntoutus perustuu lasta kuuntelevalle leikille. Terapian kulmakiviä on jaettu ilo ja kuunteleva vuorovaikutus, jossa asiakas tulee kuulluksi ja nähdyksi ja hän saa kokemuksen omasta arvokkuudestaan.

Terapiani tavoitteena on jokaisen asiakkaan ainutlaatuisuuden ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Tarjoan laadukasta ja yhteisöllistä puheterapiaa, jossa otetaan koko perheen tarpeet ja dynamiikka huomioon. Asiakkaan taustojen ymmärtäminen ja asiakkaan omien vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen on myös tärkeää. Yhteisöllinen ja toiminnallinen kuntoutus on minulle luontaista. Yhteistyö asiakkaani lähipiirin kanssa on palkitsevaa: yhdessä olemme vahvempia. Kelan kustantamissa kuntoutuksissa puheterapia tapahtuu lapsen/asiakkaan omissa ympäristöissä, kotona ja päiväkodissa/koulussa.

Olen erityisen kiinnostunut varhaisesta vuorovaikutuksesta ja vuorovaikutukseen liittyvistä haasteista. Vuorovaikutuksen herkät ja monisyiset ilmenemismuodot ovat tulleet tutummaksi varhaisen vuorovaikutuksen havainnointimenetelmä Care Indexin koulutuksessa. Dialogista puheterapiaa, vastavuoroiseen ja aitoon vuorovaikutussuhteeseen ja siihen luottamiseen minua vahvistaa osallistuminen Dialogisen puheterapian tuki ry:n toimintaan. Työssäni koen olevani tutkimusmatkalla leikin voimasta. Tutkin ja perehdyn aktiivisesti leikin suomiin mahdollisuuksiin lapsen kasvussa ja kuntoutumisessa - Leikki sijansa saakoon -koulutukset ovat olleet suunnannäyttäjinä tällä tiellä. Asiakkaan tarpeen mukaan käytän erilaisia AAC-menetelmiä (tukiviittomia, kuvia) ja perehdyn erilaisiin kuntoutusmenetelmiin. Olen kuitenkin kokenut, että menetelmistä vaikuttavin on luottamuksellinen ja turvallinen terapiasuhde. Siihen panostan. Minulla on säännöllinen työnohjaus.

Kielitaito:

Terapiakielenä suomi. Ohjauskäyntinä myös englanti. 


Ammatilliset lisäkoulutukset

2019:

Care Index follow up, 1 pv

Kohti symbolista kommunikointia, 2 pv, Kipinäkeskus 

PROMPT Introduction, 3 pv, Budapest

Dialogisen puheterapian juhlaseminaari, 1 pv, Lahti

DDP-peruskurssi (Dafna Lender), 4 pv, Tampere

DDP-seminaari: Kiintymyskeskeisen hoidon ja terapian neurobiologia: parantavan vuorovaikutuksen rakentaminen kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden kanssa (Jonathan Baylin), 2 pv, Tampere


2018:

Leikki sijansa saakoon - lasta kuunteleva leikki, 2 pv

Varhaisen vuorovaikutuksen arviointi - Care-Index Infant, 6 pv


2017:

PECS -koulutus, Lontoo, 2 pv

Apusanamenetelmäkoulutus, 1 pv

The Get Permission Approach to Pediatric Feeding Intervention, 3 pv

Kuinka VOKAALIT kuntoutetaan, 1 pv


2016:

A Three-part Treatment Plan for Oral Placement Therapy, 2 pv

Oral Placement Therapy: Assessment and Program Planning Development, 2 pv

Syöttämisen hyvät käytännöt, 1 pv

Varhaisen vuorovaikutuksen arviointi - CARE-Index Infant 6+1 pv


2014:

Leikki sijansa saakoon - lasta kuunteleva leikki, 2 pv

PRT-menetelmä, 1 pv

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, 2 pv