Kaisa Ijas

Minulla on kokemusta puheterapeuttisesta kuntoutuksesta monenlaisten lapsiasiakkaiden kanssa. Olen työskennellyt perheiden kanssa, joiden lapsella on puheen ja/tai kielen kehityksen viivästymä, kielellinen erityisvaikeus, lukivaikeus, puhemotoriikan hallinnan vaikeutta ja epäselvä puhe, dyspraksia, äännevirheitä, syömisen vaikeuksia, laaja-alainen kehitysviivästymä, kehitysvamma tai autismin kirjosta johtuvia vuorovaikutuksen vaikeuksia. Olen tottunut käyttämään työssäni tarpeen mukaan erilaisia keinoja visualisoida puhetta, kuten tukiviittomia, kuvia sekä nopeaa piirtämistä puheen tuoton ja ymmärtämisen tukena.

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2010. Valmistumisen jälkeen työskentelin ensin puheterapeuttina perusterveydenhuollossa, minkä pohjalta minulla on laaja-alainen kokemus myös puheterapeuttisesta arvioinnista, vanhempien ja lähiympäristöjen ohjaamisesta sekä työskentelystä moniammatillisessa työyhteisössä. Toimin myös usean vuoden ajan osana kehitysvammahuollon moniammatillista työryhmää, jossa osallistuin kuntoutussuunnitelmien laatimiseen lapsille ja nuorille, joiden kommunikaatiovaikeuksien taustalla on kehitysvamma tai autismin kirjosta johtuvat vaikeudet. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiaa siirryin tekemään vuonna 2017 Terapiakeskus Terapeijaan. Yksityisenä ammatinharjoittajana aloitin elokuussa 2019.

Kielitaito

Terapiakielenä suomi, vanhempien ohjaus  myös englanniksi.


Ammatillisia lisäkoulutuksia mm:

PUHEMOTORIIKKA, ÄÄNNEVIRHEET, SYÖMISEN ONGELMAT

 • Prompt-menetelmä, Introduction, 3 pv
 • Suun ja kasvojen alueen kinestesioteippaus, vibra ja termiset hoidot, 1 pv
 • Suun ja kasvojen alueen myofaskiaalinen käsittelyhoito, 1 pv
 • The Get Permission Approach to Pediatric Feeding Intervention (Marsha Dunn Klein), 3 pv
 • Integrated Treatment of Feeding, Speech, and Mouth Functions in Pediatrics (Talk Tools/Diane Bahr), 3 pv
 • Terapeijan äännesarja äännevirheiden kuntoutuksesta, yht. 5 pv
 • Oral Placement Therapy, Talk Tools (OPT) lev. 1 ja 2, yht. 4 pv
 • Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus, 1 pv
 • Syömisen ja ääntelyn varhainen kehitys, 2 pv
 • Fonologinen kehitys, 1 pv

KIELELLISTEN TAITOJEN KUNTOUTUS:

 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, 1 pv
 • Lasten kerrontataidot - arviointi ja kuntoutus, 1 pv
 • Monikielinen lapsi puheterapian asiakkaana, 1 pv
 • 5-8 -vuotiaan lukiriskilapsen kuntoutus, 1 pv

VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KUNTOUTUS:

 • Pivotal Response Training PRT, 1 pv
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet, 1 pv
 • Musiikin merkitys puheterapiassa, 1 pv

PUHETTA TUKEVAT JA KORVAAVAT KOMMUNIKOINTIKEINOT JA NIIHIN LIITTYVÄT TEKNIIKAT:

 • Pecs - Picture Exhange Communication System, level 1, 2 pv
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin, 2 pv
 • Go Talk Now -kommunikointiohjelman rakentaminen iPadille, 1 pv
 • AACi-kommunikointikansioiden yksilöllistäminen, niiden käyttö arjessa ja käytön ohjaukseen liittyvät haasteet, 1 pv
 • Esteetöntä viestintää, 1 pv

VANHEMPIEN JA YHTEISÖJEN OHJAUS:

 • Video yhteisön ja perheen ohjauksen välineenä, 1 pv
 • Voimavarakeskeinen työskentely asiakkaan ja omaisten kanssa, 1 pv