Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä ja sitä kautta osallisuutta omassa elämässä. Puheterapialla kuntoutetaan puheen, kielen, vuorovaikutuksen, kommunikaation, suualueen motoriikan, nielemisen ja syömisen, lukemisen ja kirjoittamisen sekä äänen ongelmia.

Puheterapeutti on valmistunut logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi ja saanut Valviralta (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) oikeuden käyttää puheterapeutin ammattinimikettä.

Puheterapiapalveluja tuottavat pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Sipoo, Porvoo) Kaisa Ijas, Johanna Heikkilä ja Marjo Valtonen. Heidän lisäkoulutusten ja työkokemuksen avulla hankittuun erityisosaamiseen ja kiinnostuksen kohteisiin voit tutustua tarkemmin terapeuttien esittelysivuilta.