Koulutukset 

Mentalisaatio kuntouttajan mielessä  24.9. ja 1.10.2021


Kaipaatko uutta näkökulmaa ja keinoja kuntoutujan läheisten ohjaamiseen? Haluaisitko saada varmuutta toimia ristiriitatilanteissa vuorovaikutusta edistävällä tavalla? Mietitkö joskus, mitä se "-terapeutti" siellä ammattinimikkeessä tarkoittaa ja miten sitä terapeuttisuutta voisi itsessään vahvistaa? Terapeutin mentalisoiva asenne on suureksi avuksi mm. näissä tilanteissa.


Mikä ihmeen mentalisaatio?

Mentalisaatio tarkoittaa kiinnostusta ja pyrkimystä nähdä tarkoituksellinen mieli toisen ihmisen käyttäytymisen takana. Oman itsen mentalisointi tarkoittaa sitä, että olemme yhteydessä omaan kehoomme ja olemme tietoisia omista tunteista, ajatuksista ja siitä, miten käyttäytymisemme vaikuttaa toisiin ihmisiin ja vuorovaikutukseen. Mentalisaatio on meissä kaikissa oleva luontainen kyky, joka kehittyy lapsena riittävän hyvässä vuorovaikutuksessa ja heikentyy ja katkeilee stressaavissa tilanteissa. Mentalisaatio on kyky, jota voimme aktiivisesti harjoitella ja vahvistaa, kun tulemme tietoiseksi sitä haittaavista ja tukevista asioista. Paremman mentalisointikyvyn avulla voimme vahvistaa itsesäätelyä ja tukea omaa jaksamista sekä saada uudenlaista ymmärrystä ihmissuhteisiin niin työssä kuin omassa elämässä.

Kenelle, mitä ja miten?

Tämä verkossa (Zoomin välityksellä) 24.9. ja 1.10.2021 toteutuva koulutus on tarkoitettu kuntoutuksen ammattilaisille (esim. puhe- ja toimintaterapeuteille), jotka haluavat pohtia ja kehittää omaa toimintaansa terapeutteina ja jotka osana työtään ohjaavat myös kuntoutujan lähihenkilöitä. Tässä kahden päivän koulutuksessa opit mm.

  • Mitä mentalisaatio on, miten se kehittyy ja mitkä asiat tukevat ja mitkä heikentävät sitä
  • Miten voit vahvistaa kuulijan luottamusta itseäsi ja sanottavaasi kohtaan
  • Miten mentalisaatio liittyy kiintymyssuhteeseen
  • Miten hyvä mentalisaatiokyky tukee itsesäätelyä

Koulutus on hyvin käytännönläheinen ja kuntoutuksen arkeen sidottu. Koulutuspäivät koostuvat luennoista, käytännön harjoituksista (pienissä ryhmissä ja/tai yksin) ja keskusteluista. Kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi pienet ennakko- ja välitehtävät, joiden avulla virittäydytään aiheeseen ja tarkastellaan ja harjoitellaan omaa toimintaa mentalisaation näkökulmasta.

Kouluttaja: Marjo Valtonen, FM, puheterapeutti, psykoterapeutti, sosionomi (amk)

Koulutuksen hinta: 486€ (sis. alv 24%)

HUOM! Voit halutessasi koota 1,5 opintopisteen kokonaisuuden osallistumalla myös Lapsen mentalisaatiokehityksen tukeminen kuntoutuksessa -koulutukseen. 


Ilmoittaudu koulutukseen täyttämällä alla oleva yhteydenottolomake. Laita viestikenttään "Ilmoittaudun Mentalisaatio kuntouttajan mielessä -koulutukseen", ammattisi, laskutusosoite ja mahdolliset kysymykset ja toiveet koulutukseen liittyen. Ilmoittautuminen on sitova. Voit peruuttaa ilmoittautumisen maksutta 22.8.2021 mennessä. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50% koulutuksen hinnasta. Osallistujamäärä on rajoitettu ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kouluttajalla on oikeus peruuttaa koulutus, jos siihen ei tule tarpeeksi osallistujia.


Lapsen mentalisaatiokehityksen tukeminen kuntoutuksessa 28.1. ja 4.2.2022


Kuntoutatko lapsia, jotka joutuvat jatkuvasti kahnauksiin ikätovereidensa kanssa? Oletko epävarma, miten toimia vuorovaikutuksesta vetäytyvien ja niukasti itseään ilmaisevien lasten kanssa? Tiedätkö miksi ja miten erilaisten lasten tunnesäätelyä voi tukea osana kuntoutusta?


Mentalisaatiokehityksen haasteet

Lapsen mentalisaatiokyky kehittyy riittävän hyvässä vuorovaikutuksessa häntä hoitavien turvallisten ja johdonmukaisesti toimivien vanhempien kanssa. Vanhemman kyky pitää lapsen mieli mielessään ja säädellä omia tunteitaan sekä sanoittaa asioita tukevat vahvan mentalisaatiokyvyn kehittymistä. 

Kaikkien kohdalla näin ei kuitenkaan ole. Silloin kun vanhempi on hyvin stressaantunut, masentunut, itse kasvanut vaikeissa olosuhteissa tai myöhemmin traumatisoitunut, hän voi olla kykenemätön huomioimaan lapsen kokemusta, säätelemään omia tunteitaan ja toimimaan lapsen kannalta riittävän johdonmukaisesti. Myös mm. lapsen vuorovaikutustaitojen, kielenkehityksen tai aistisäätelyn poikkeavuudet lisäävät vanhemmuuden vaatimuksia ja vaikeuttavat lapsen mentalisaatiokyvyn kehitystä. Erityisesti vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa olevien lasten perheiden kohdalla monet näistä haasteista ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. Siksi kuntouttajan olisi tärkeää osata tukea lapsen mentalisaatiokyvyn kehitystä ja ohjata tarvittaessa myös vanhempia pohtimaan lapsen kokemusta ja mieltä eri tilanteissa.

Kenelle, mitä ja miten? 

Tämä verkossa (Zoomin välityksellä) 28.1. ja 4.2.2022 toteutuva koulutus on tarkoitettu lasten kanssa työskenteleville kuntoutuksen ammattilaisille, jotka ovat osallistuneet Mentalisaatio kuntouttajan mielessä -koulutukseen. Tässä koulutuksessa opit mm.

  • Tarkemmin lapsen mentalisaation kehityksestä
  • Tunnistamaan lapsen esimentaalista ajattelua
  • Arvioimaan ja tukemaan lapsen jaetun tarkkaavuuden kehitystä
  • Havainnoimaan lapsen vireystilaa ja tukemaan tunnesäätelyä
  • Käytännön keinoja tukea lapsen mentalisaatiokyvyn kehittymistä sen eri vaiheissa mm. leikkien, pelien ja tarinoiden avulla

Koulutus on hyvin käytännönläheinen ja kuntoutuksen arkeen sidottu. Koulutuspäivät koostuvat luennoista, käytännön harjoituksista (pienissä ryhmissä ja/tai yksin) ja keskusteluista. Kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi pienet ennakko- ja välitehtävät, joiden avulla siirretään opittua asiaa käytäntöön.

Kouluttaja: Marjo Valtonen, FM, puheterapeutti, psykoterapeutti, sosionomi (amk)

Koulutuksen hinta: 395€ (sis. alv 24%)

Kun olet käynyt sekä Mentalisaatio kuntouttajan mielessä että Lapsen mentalisaatiokehityksen tukeminen kuntoutuksessa -osiot ja tehnyt niihin liittyvät itsenäiset tehtävät, saat todistuksen  1,5 opintopisteen (=5 pv) kokonaisuudesta. 

Ilmoittaudu koulutukseen täyttämällä alla oleva yhteydenottolomake. Laita viestikenttään "Osallistun Lapsen mentalisaatiokehityksen tukeminen -koulutukseen", ammattisi, laskutusosoite ja mahdolliset kysymykset ja toiveet koulutukseen liittyen. Ilmoittautuminen on sitova. Voit peruuttaa ilmoittautumisen maksutta 28.12.2021 mennessä. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50% koulutuksen hinnasta. Osallistujamäärä on rajoitettu ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kouluttajalla on oikeus peruuttaa koulutus, jos siihen ei tule tarpeeksi osallistujia.