Maija Korpelainen

Valmistuin puheterapeutiksi vuonna 2011. Kandidaatin tutkielmaan saakka suoritin opintojani Oulun yliopistossa, minkä jälkeen suoritin maisterivaiheen opinnot Tampereen yliopistossa ja valmistuin sieltä vuonna 2011. Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt yksityisellä sektorilla puheterapeuttina, aluksi Tutoris Oy:ssä minkä jälkeen vuodesta 2016 lähtien Terapiakeskus Terapeija Oy:ssä (myöhemmin Coronaria Terapeija Oy). Työhöni on kuulunut kuntotusta, lähiympäristön ohjausta sekä arviointia. Elokuussa 2021 olen aloittanut yksityisenä ammatinharjoittajana ja toteutan Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta pääosin Vantaalla.

Kuntoutuskokemusta on kertynyt mm. puheeseen, kieleen, lukitaitoihin, vuorovaikutukseen, kommunikaatioon ja syömiseen liittyvistä pulmista. Eniten kokemusta on autismi- ja kehitysvammapuolelta vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen kuntouttamisesta sekä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä (viittomat, kuvakommunikaatiokansiot, sähköiset kommunikoinnin apuvälineet). Myös kehityksellisen kielihäiriön kanssa työskentely on hyvin tuttua.

Terapiassani haluan rohkaista ja kannustaa asiakasta toimimaan omalla kehitysalueellaan juuri häntä innostavien tekemisten kautta. Jokainen lapsi on minulle uusi, merkityksellinen tuttavuus ja pyrin muodostamaan asiakkaideni kanssa lämpimän, luottavaisen ja iloa tuottavan terapiasuhteen. Lähiympäristössä tuttujen ihmisten kanssa tehty harjoittelu on luonnollisinta harjoittelua ja olen tottunut toimimaan tiiviisti yhteistyössä lapsen tärkeiden ihmisten kanssa yhdessä terapiaa tehden ja taitoja arkeen siirtäen.


Kielitaito

Terapiakielenä on suomi, ohjauksia on mahdollisuus toteuttaa myös englanniksi.


Ammatillisia lisäkoulutuksia mm:


Pitkät koulutukset

Voimauttavan vuorovaikutuksen syventävä koulutus, (5 pv, 2021)

ABA Level 1, 2 & 3 (60 t, 2021)

Äännesarja: motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin (5 pv, 2017)

Yhteisön ohjaus - Näin ohjaan yhteisöä, Tavoitteen asettelun ABC, Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (5 pv, 2017)

Muksuoppi (5 op, 2017)


Lyhyet koulutukset

Voimauttava vuorovaikutus -peruskurssi (1 pv, 2020)

Autismin kirjon moniammatillinen kuntoutus (2 pv, 2020)

Pivotal Response Training -menetelmäkoulutus - PRT (2 pv, 2019)

iPad-koulutus (1 pv, 2019)

Leikki lapsen kehityksen tukena (2 pv, 2019)

Neuropsykiatria nyt: Sosiaaliset taidot ja kommunikaatio (1 pv, 2018)

Kommunikointisovellukset iPadilla (1 pv, 2018)

PECS Level 1 (2 pv, 2018)

Läheisen ohjaus terapiatyössä (1 pv, 2018)

Suun- ja kasvojenalueen kinesioteippaus, vibra- ja termiset hoidot (1 pv, 2018)

Äänen huolto ja hoito (1 pv, 2017)

ABA (Applied Behavior Analysis) -seminaari (2 pv, 2017)

The Get Permission Approach to Pediatric Feeding Intervention (3 pv, 2017)

Apusanamenetelmäkoulutus (1 pv, 2017)

Tietojen turvallinen käsittely -verkkokoulutus (THL, Kanta, 2019)

Uusi tietosuoja-asetus. Tietosuoja ja uudistuva sääntely: Näin täytät tietosuojavaatimukset käytännössä (1 pv, 2016)